Tandartsenpraktijk Evident Keerbergen

Marc Stev​ens & Evi Vanspringel

Het nieuwe normaal

De vaccinatiegraad is gelukkig zeer hoog in Vlaanderen. Maar nieuwe varianten van het virus en onzekerheid over hoe lang de vaccins bescherming zullen bieden, moeten ons aanzetten tot de nodige voorzichtigheid. Corona zal nog wel een heel tijdje onder ons zijn.

Er is dan ook maar één optie: er leren mee leven en ons dagelijks handelen aanpassen aan dit nieuwe gegeven, het nieuwe normaal...

We moeten ons daarbij focussen op het zo veel mogelijk ontzien van mensen met een zwakkere gezondheid. Zij lopen immers meer risico op ernstige complicaties bij besmetting.

MAAR OOK MENSEN MET EEN ZWAKKERE GEZONDHEID HEBBEN RECHT OP MONDZORG! Meer nog, juist voor deze groep is een goede opvolging van hun mondgezondheid soms juist heel belangrijk. In onze praktijk zal de nadruk dan ook liggen op het veilig kunnen ontvangen en verzorgen van precies deze groep van patiënten. Zij moeten zich veilig weten bij ons, zonder compromissen.

Daartoe nemen wij volgende maatregelen:

- Beide tandartsen, Evi en Marc, en assistente Ingrid zijn gevaccineerd. Voor uw en onze gezondheid.

- Wij dragen zelf altijd een mondmasker. U bent vrij, maar wij moedigen het gebruik ervan eerder aan.

- Er staat een dispenser met HANDALCOHOL ter beschikking. U kan deze gebruiken om kruisbesmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.

- Iedere patiënt (vanaf 14 jaar) krijgt een bekertje met een beetje mondspoelmiddel (H²O² 1%) om de mond te desinfecteren: krachtig (letterlijk en figuurlijk :-)) en efficiënt.

- Er wordt extra tijd uitgetrokken om tussen 2 patiënten in, alles (werkoppervlakken, trekkers, behandelstoel, toetsenbord en muis,…) extra zorgvuldig te ONTSMETTEN om kruisbesmetting te voorkomen.

- Er wordt nog meer gewerkt met wegwerpmaterialen (o.a. behandelschorten , spraytips,…) om kruisbesmetting te voorkomen.

- In de zomer verluchten wij extra veel. In de winter maken wij gebruik van elektrische luchtzuiveraars met UV-C licht.