Tandartsenpraktijk Evident Keerbergen

Marc Stev​ens & Evi Vanspringel

Het nieuwe normaal

De vaccinatiegraad is gelukkig zeer hoog in Vlaanderen. Maar nieuwe varianten van het virus en onzekerheid over hoe lang de vaccins bescherming zullen bieden, moeten ons aanzetten tot de nodige voorzichtigheid. Corona zal nog wel een heel tijdje onder ons zijn.

Er is dan ook maar één optie: er leren mee leven en ons dagelijks handelen aanpassen aan dit nieuwe gegeven, het nieuwe normaal...

We moeten ons daarbij focussen op het zo veel mogelijk ontzien van mensen met een zwakkere gezondheid. Zij lopen immers meer risico op ernstige complicaties bij besmetting.

MAAR OOK MENSEN MET EEN ZWAKKERE GEZONDHEID HEBBEN RECHT OP MONDZORG! Meer nog, juist voor deze groep is een goede opvolging van hun mondgezondheid soms juist heel belangrijk. In onze praktijk zal de nadruk dan ook liggen op het veilig kunnen ontvangen en verzorgen van precies deze groep van patiënten. Zij moeten zich veilig weten bij ons, zonder compromissen.

Daartoe nemen wij volgende maatregelen:

- Beide tandartsen, Evi en Marc, en assistente Ingrid zijn gevaccineerd. Voor uw en onze gezondheid.

- Iedereen, patiënten en personeel, dragen zoveel mogelijk een mondmasker.

- Alle personen die niet strikt noodzakelijk in de praktijk moeten zijn, vragen wij vriendelijk doch nadrukkelijk om NIET MEE BINNEN TE KOMEN

- Direct bij het binnenkomen staat er een dispenser met HANDALCOHOL. Gelieve deze ook te gebruiken, om kruisbesmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.

- Iedere patiënt (vanaf 14 jaar) krijgt een bekertje met een beetje mondspoelmiddel (H²O² 1%) om de mond te desinfecteren: krachtig (letterlijk en figuurlijk :-)) en efficiënt.

- Er wordt extra tijd uitgetrokken om tussen 2 patiënten in, alles (werkoppervlakken, trekkers, behandelstoel, toetsenbord en muis,…) extra zorgvuldig te ONTSMETTEN om kruisbesmetting te voorkomen.

- Er wordt nog meer gewerkt met wegwerpmaterialen (o.a. behandelschorten , spraytips,…) om kruisbesmetting te voorkomen.

- In iedere behandelkamer hangt nu een LUCHTONTSMETTER die met een debiet van 25 m³/u de lucht kiemvrij maakt (UV-C).

- Voor behandelingen die aerosol (fijne door de lucht gedragen waterdruppeltjes) produceren, beschikken we over een mobiele afzuiginstallatie die de lucht zuivert met behulp van een medische HEPA filter en UV-C ontsmetting.